Üye Olun, Üyelerimize Özel Avantajlardan Faydalanın
Kategoriler

Erişim Anlaşması

Erişim Anlaşması

Erişim Anlaşması 

Lütfen, www.binbirteknik.com web sitesine giriş yapmadan önce bu erişim anlaşmasını okuyun. Bu anlaşma, web sitesine erişiminizi ve onu kullanmanızı düzenler. Siteye giriş yapmanız, bu anlaşmayı ve bağlayıcılığını kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

Yasal Uyarı

www.binbirteknik.com
 web sitesini kullanarak, aşağıdaki ifadeleri kabul ettiğinizi belirtmiş oluyorsunuz.

Bu web sitesinde listelenen tüm veri ve hesaplamalar (çizimler dahil), ürünlerin teknik talimatları, kullanım kılavuzu, ayarlama kılavuzu ve kurulum kılavuzunda yer alan kurallara, formüllere ve güvenlik faktörlerine dayanmaktadır. Buradaki herhangi bir değer, ürünün test aşamasında elde edilen ilgili ortalama değerlerine dayanmaktadır. Materyallerdeki değişiklikler sebebiyle, herhangi bir alandaki performansı belirlemek üzere yerinde test uygulanmalıdır.

Kullanıcı tarafından yapılan, veri ve hesaplamalarda (çizimler dahil) yapılan herhangi bir değişiklik, mümkünse, İstanbul Teknik ya da kanun tarafından belirlenen güvenlik koşullarını karşılamayan bir uygulamaya sebep olabilir. Bu sebeple, kullanıcı, İstanbul Teknik'i, bu tür değişikliklerden kaynaklanan uygulamalarla ilgili tüm taleplere karşı korumayı ve ona zarar gelmemesini sağlamayı kabul eder.

Web sitesi, girilmiş olan veriden belirli tipte bir sonuç verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sonuçları kullanmadan önce kontrol etmek ve sonuçların, müşterilerin belirli uygulamaları için uygunluğundan emin olmak müşterinin ve / veya mühendisin sorumluluğundadır.

Web sitesinde bulunan tüm bilgiler ve kullanıcı programları, herhangi bir garanti vermeksizin yalnızca, belirli bir uygulamanın hesaplanmasının doğruluğuna ya da hatasız olmasına yardımcı olur.

İstanbul Teknik, herhangi bir amaçla bu web sitesinde bulunan herhangi bir bilginin ya da kullanıcı programlarının kullanılması ya da kullanılamaması ile ilgili ya da bundan kaynaklanan, doğrudan, dolaylı, kazara ya da sonucunda meydana gelen zararları, kayıpları ve /veya masrafları kabul etmez.

Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, "olduğu gibi" temelindedir. Açık ya da gizli herhangi bir garanti içermemektedir. İstanbul Teknik, ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere tüm garantilerden feragat eder. İstanbul Teknik, bu sitede yer alan fonksiyonların, kesintisiz veya hatasız olacağını ya da hataların düzeltileceğini ya da bu sitenin veya sunucunun virüs ya da zararlı içerik barındırmayacağını garanti etmez. İstanbul Teknik, doğrulukları, eksiksizleri, güvenirlilikleri ya da diğer bir şekilde bu sitede yer alan materyallerin kullanımını garanti ya da temsil etmez.


Erişim ve Bilgi

Erişiminiz, yalnızca meşru iş amaçları için, İstanbul Teknik bilgilerini görüntüleme ile sınırlıdır. Herhangi bir sebeple İstanbul Teknik sistemlerinde bulunan İstanbul Teknik bilgisayar sistemlerine ya da diğer bilgilere erişiminiz veya bunlara ulaşma girişiminiz yasaklanmıştır. Meşru iş amaçları dışında, bu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Ticari Marka ve Telif Hakkı

Bu web sitesi, İstanbul Teknik ticari markasını ve hizmet markasını içermektedir. Telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve patent hakları da dahil olmak üzere bu sitede bulunan fikri mülkiyetlerin tüm hakları saklıdır. Bu web sitesine erişim, herhangi bir İstanbul Teknik fikri mülkiyetini kullanma ya da taklit etme hakkını vermez.

Bu sitede yer alan tüm materyaller, İstanbul Teknik mülkiyet haklarına tabidir. Yalnızca ilgili İstanbul Teknik ürünlerinin satın alınması ve spesifikasyonlarının belirlenmesi amacıyla "download" bölümünde yer alan belgelerin indirilmesi ve kullanılması dışında, malzemelerin basımına, kopyalanmasına, yeniden üretilmesine, dağıtımına, iletilmesine, yüklenmesine, indirilmesine, saklanmasına, değiştirilmesine ya da görüntülenmesine izin verilmemektedir.

İletişim

www.binbirteknik.com
 web sitesi aracılığıyla bildirilen tüm bilgiler daima İstanbul Teknik mülkiyetinde olacaktır. Özellikle önceden kabul edilmediği takdirde, İstanbul Teknik'in bu bilgileri gizli tutmasına gerek yoktur ve İstanbul Teknik, bildirimi yapan bireylere, herhangi bir ücret ödemeden bilgilerin münhasır mülkiyetine sahip olacaktır.

Kullanıcı Adı ve Şifre Koruması

İstanbul Teknik kullanıcı tanımlamaları ve şifreleri, kişiye özgü ve gizli olarak kalacaktır. Atanmış kullanıcı adı ve şifre bilgilerini iletmek ya da paylaşmak kesinlikle yasaktır. Bu yasağın herhangi bir ihlali, İstanbul Teknik’e karşı, bu ihlalden kaynaklanan tüm zararlar için bir sorumluluk getirmekle beraber,  ilgili web sitesine girişin derhal sonlandırılmasına sebep olacaktır. Giriş şifrenizi, yetkilendirilmemiş kullanımdan korumak, tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı adı ve şifrenizdeki herhangi bir değişiklikten siz sorumlu olacaksınız.

Müşteri Sorumluluğu

İstenen sonuçlara ulaşmak için İstanbul Teknik’i seçmiş olmanızla ilgili tüm sorumluluk ve yükümlülükleri kabul etmektesiniz. İçerik, doğruluk ve bu gibi sonuçların incelenmesi için İstanbul Teknik ürünlerini kullanmanız sonucu yapılan ya da verilen herhangi bir karar veya tavsiye (herhangi bir üçüncü tarafa verilen tavsiyeler de dahil), bu web sitesi yoluyla ulaşılan herhangi bir içerik ile ilgili tüm sorumluluk ve yükümlülükleri kabul etmektesiniz.

İstanbul Teknik, mühendislik ya da diğer profesyonel hizmetleri vermekle ilgilenmez. Mühendislik ya da diğer uzman yardımı gerekli olduğunda, bu konuda İstanbul Teknik’in yetkili personelleri aranmalıdır.